ርሕሚ

ውሽጣዊ ወሲባዊ ኣካላት ሰበይቲ ብኸፊል እታ ርሕሚ ማህጸን ምስ ደጋዊ ኣካል ሰውነት የራኽብ። ኣብ እዋን ወሲባዊ ርክብ፣ እቲ መትሎ ናብ ርሕሚ ይኣቱ። ቆልዑት በቲ ርሕሚ እዮም ዝውለዱ።

Vagina

Part of the inner sexual organs of a woman. The vagina connects the uterus with the outside of the body. During sexual intercourse, the penis enters the vagina. Babies are born through the vagina.