Pochwa

Cześć wewnętrznych narządów płciowych kobiety. Pochwa łączy macicę z zewnętrzną częścią ciała. Podczas stosunku płciowego mężczyzna wprowadza prącie do pochwy. Przez pochwę rodzone są dzieci.

Vagina

Part of the inner sexual organs of a woman. The vagina connects the uterus with the outside of the body. During sexual intercourse, the penis enters the vagina. Babies are born through the vagina.