Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.

Kjønnsorgan

Organer som primært har som mål å lage barn. Kjønnsorganer er viktige for at man skal kunne oppleve seksuell nytelse. Kvinner og menn har synlige og ikke synlige (indre) kjønnsorganer. De synlige kjønnsorganene er for eksempel penis hos mannen og kjønnslepper hos kvinnen. Ikke-synlige kjønnsorganer er for eksempel mannens prostata og kvinnens livmor.