Aids

Den siste fasen av hiv. Immunsystemet til en person med aids er allerede sterkt ødelagt. Kroppen kan ikke lenger forsvare seg mot sykdommer. Dersom du blir behandlet mot hiv, får du ikke aids.

AIDS

The late stage of HIV. The immune system of someone with AIDS is very damaged already. The body can no longer defend itself against diseases. If you get treated for HIV, you do not get AIDS.

Hvordan bruke denne siden?