Nettsiden zanzu.no er utviklet av Helsedirektoratet med utgangspunkt i innholdet på den tyske nettsiden zanzu.de.

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren.

Den norske versjonen av Zanzu er utviklet i samarbeid med representanter fra andre statlige forvaltningsorganer, helsepersonell og ideelle organisasjoner: 

Domenet "zanzu.no" ble overdratt til Helsedirektoratet fra Sex og Politikk, en ideell, frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt.

Zanzu er opprinnelig utviklet av det tyske myndighetsorganet "Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung" (BZgA) i samarbeid med Sensoa, et flamsk ekspertsenter for seksuell helse. Utviklingen ble finansiert av EU-midler som en del av EUs helseprogram.

Per i dag er Zanzu tilgjengelig i en tyskbelgisk, nederlandsk og norsk versjon. Innholdet varierer noe på tvers av nettsidene for å gjenspeile nasjonale rettigheter og lover i de ulike landene. Helsedirektoratet har kun ansvar for innholdet på den norske siden.

Ordbok og oversettelser

Trenger du hjelp? Her finner du hjelpetjenester.

Hjelp

Hvordan bruke denne siden?