Diskriminering

Forskjellsbehandling av personer på grunn av for eksempel hudfarge, kjønn eller seksuell orientering eller fordi de er hivpositive. Diskriminering er straffbart i de fleste land.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.