Under finner du en oversikt over hjelpetilbud og rådgivningstjenester du kan kontakte hvis du har problemer. Du finner også lenker til nettsider med mer informasjon om ulike tema.

Viktige telefonnummere

  • Politi: 112
  • Amulanse: 113
  • Legevakt: 116 117

Trenger du noen å snakke med?

Hvem kan du kontakte?

Hvor kan du finne mer informasjon?

Generell informasjon og svar på vanlige spørsmål:

  • Helsenorge.no – helseinformasjon og tilgang til helsetjenester
  • Ung.no - informasjonskanal rettet til ungdom, med svar på vanlige spørsmål

Informasjon om ulike tema

Ordbok og oversettelser

Hvordan bruke denne siden?