Sykdom

Når kroppen til en person, en del av kroppen eller sinnet ikke fungerer som det skal. Mange sykdommer kan helbredes.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.

Hvordan bruke denne siden?