غشای مخاطی

یک لایه پوست بسیار نازک (غشا) که روی آن را لایه ضخیمی از مایع (مخاط) پوشانده است. این غشا علاوه بر سایر موارد، قسمت داخلی دهان، کلاهک، مهبل، مقعد و رحم را پوشانده است. برخی از ویروس ها و باکتری ها می توانند از طریق غشای مخاطی به راحتی وارد بدن شوند و بیماری های ‏STI‏ را باعث شوند.

Mucous membrane

A very thin layer of skin (membrane) on which there is a thick fluid (mucus). It covers, among others, the inside of the mouth, glans, vagina, anus and uterus. Some viruses and bacteria can easily enter the body through the mucous membrane and can cause an STI.