برای افراد حرفه‌ای

چطور می توانید درباره سلامت جنسی با بیماران و کلاینت ها صحبت کنید؟ Zanzu چطور می تواند در زمینه مشاوره و برگزاری کلاس ها به شما کمک کند؟

اطلاعات بیشتر برای افراد حرفه ای

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس

درباره ما

Zanzu توسط مقامات سلامت آلمانی (BZgA) و Sensoa ایجاد شده است. Helsedirektoratet Zanzu را برای استفاده در نروژ تطبیق داده است.

اطلاعات بیشتر درباره ما