Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.

Bakterie

Liten organisme som kan gjøre deg syk dersom den kommer inn i kroppen. Flertall: bakterier.