Błona śluzowa

Bardzo cienka warstwa skóry (błona), na której znajduje się gęsty płyn (śluz). Pokrywa między innymi wnętrze ust, prącia, pochwy, odbytu i macicy. Niektóre wirusy i bakterie z łatwością pokonują błonę śluzową, narażając na infekcje przenoszone drogą płciową.

Mucous membrane

A very thin layer of skin (membrane) on which there is a thick fluid (mucus). It covers, among others, the inside of the mouth, glans, vagina, anus and uterus. Some viruses and bacteria can easily enter the body through the mucous membrane and can cause an STI.