Verkende sår

Forhøyning på huden. Et verkende sår har en myk kjerne med gulaktig væske (puss) som skyldes en infeksjon.

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.

Hvordan bruke denne siden?