Wrzód

Wybrzuszenie na skórze. Wrzód ma miękki środek, pod którym znajduje się płyn (ropa) żółtawego koloru. Spowodowany jest infekcją.

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.