Vaksinasjon

Mange barn får smittsomme sykdommer i løpet av de første leveårene. Enkelte av disse kan være veldig farlige, som for eksempel meslinger, difteri, stivkrampe, polio eller HPV. Babyer blir derfor vaksinert mot disse sykdommene. Det er helsepersonell som gir barnet vaksiner. Vaksinen gjør at barnet ikke blir sykt. De første vaksinene gis på de første helsekontrollene. 

Vaccinations

Many children get infectious diseases during their first few years of life. Some may be very dangerous, for example measles, diphtheria, tetanus, polio or HPV. Therefore, babies and children are vaccinated for these infectious diseases. To do this, a health professional uses a vaccine. The vaccine prevents the infection. The first vaccinations are given during the early detection examination. 

Hvordan bruke denne siden?