Svangerskapskontroll

Medisinsk oppfølging av en gravid kvinne. En lege eller jordmor kontrollerer om mor og foster har det bra. Det foretas flere undersøkelser i løpet av den ni måneder lange graviditeten.

Prenatal care

Medical care a woman receives during pregnancy. A gynaecologist, doctor or midwife checks whether the mother and the foetus are healthy. Several examinations take place during the 9 months of pregnancy.

Hvordan bruke denne siden?