Spontanabort

Noen ganger avsluttes graviditeten på grunn av en feil i forbindelse med befruktningen, eller fordi egget ikke fester seg i livmoren. Dette skjer fordi fosteret ikke er levedyktig. Ofte vet man ikke hvorfor fosteret døde. I en spontanabort er fosteret mindre utviklet enn ved en dødfødsel.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.

Hvordan bruke denne siden?