Sikker sex

Sex der begge partnere beskytter seg mot hiv og seksuelt overførbare sykdommer.

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV

Hvordan bruke denne siden?