Seksuelle rettigheter

De rettighetene et menneske har til å bestemme over egen seksualitet. For eksempel retten til å velge partner, retten til å velge om man vil ha sex, retten til å skaffe seg informasjon om seksualitet osv.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.

Hvordan bruke denne siden?