Seksualitet

Seksualitet er et viktig aspekt ved alle menneskers liv. Det er en normal og positiv måte å uttrykke seg på. Seksualitet handler ikke bare om sex, men også om andre ting som seksuell nytelse og intimitet, anatomi og det å få barn, i tillegg til tabuer, verdier og seksuell orientering.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.

Hvordan bruke denne siden?