Forebygging

Forebygging av infeksjoner, sykdommer eller ulykker.

Preventive

Preventing infections, diseases or accidents. 

Hvordan bruke denne siden?