Vorte

Liten hard kul på huden. En vorte forsvinner vanligvis av seg selv. Den skyldes et virus.

Wart

Small, raised, hard bulge on the skin. A wart usually disappears by itself. It is caused by a virus.

Hvordan bruke denne siden?