Spiral

Det finnes to typer spiral: hormonspiral og kobberspiral. Hormonspiralen inneholder et hormon, mens kobberspiralen inneholder kobber. Begge spiralene hindrer graviditet. En spiral er en liten ting som helsepersonell setter inn i livmoren. Den kan sitte i livmoren i tre eller fem år før den må byttes.

IUD

There are two types of IUDs: the hormonal IUD and the copper IUD. The hormonal IUD contains a hormone; the copper IUD contains copper. Both IUDs prevent pregnancy. An IUD is a small object that a health professional inserts into the uterus. It can remain in the uterus for three or five years. After this time, it must be replaced.

Hvordan bruke denne siden?