Skam

Skam er en ubehagelig følelse av å være en mislykket person eller å ikke passe inn. Skam kan føre til angst for å bli avslørt, miste respekt fra andre og et behov for å beskytte seg selv ved å gjemme seg bort.

Shame

Shame is an unpleasant feeling of being inadequate or not fitting in. Shame can cause anxiety of being exposed, losing respect from others and cause a need to protect oneself by hiding away.

Hvordan bruke denne siden?