Selvhevdelse

Å stå opp for seg selv.

Assertiveness

Standing up for yourself.

Hvordan bruke denne siden?