Seksuell tvang

Påtvunget seksuell kontakt uten inntrengning av penis. For eksempel uønsket berøring, kropp som gnir seg inntil en annen kropp eller kyssing.

Indecent assault

Forced sexual contact without penetration of the penis. For example, unwanted touching, caressing or kissing.

Hvordan bruke denne siden?