Seksualisert vold

Seksualisert vold betyr at noen bruker seksualiserte ord eller handlinger for å nedverdige deg. Denne personen krenker grensene dine for å føle at han/hun har mer makt. Dette er en straffbar handling i Norge.

Sexualized violence

Sexualized violence is when someone uses sexualized words and actions as a way to humiliate you. This person disrespects your boundaries in order to feel more powerful. In Norway, sexualized violence is punishable by law.

Hvordan bruke denne siden?