Samtykke

Samtykke i å gjøre noe eller i at andre kan gjøre noe.

To give consent

To agree to do something or to have something done.

Hvordan bruke denne siden?