Resept

En bestilling fra helsepersonell om hvilke medisiner du skal ta. Med en resept kan du kjøpe medisiner på apoteket. Du kan både få resepten skriftlig på papir eller elektronisk. Noen medisiner kan du bare kjøpe på resept, mens andre kan du kjøpe uten resept.

Prescription

An order from a health professional on which medicines you have to take. With a prescription, you can buy medicines at the pharmacy. You can get the prescription both in writing or electronically. A prescription is required for some medicines but not for others.

Hvordan bruke denne siden?