Bekkenbunnsmuskulaturen

Musklene som ligger rundt urinrøret, skjeden og anus. Når disse musklene trekkes sammen, blir skjeden trangere, og det er vanskeligere å trenge inn.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.

Hvordan bruke denne siden?