Avføring

De faste avfallsstoffene som mennesker kvitter seg med via anus når de går på toalettet.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.

Hvordan bruke denne siden?