Anestesi

Anestesi (narkose) hindrer smerter under en operasjon. Dette kalles også bedøvelse. Anestesilegen benytter forskjellige medisiner til bedøvelse. Lokalbedøvelse betyr at bare enkelte kroppsdeler blir bedøvet. Full bedøvelse betyr at hele kroppen bedøves (full narkose). Det er bare under full narkose at pasientens bevissthet også bedøves.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.

Hvordan bruke denne siden?