Ære

Alle samfunn har forskjellige synspunkter på hva ære er. Ære knyttes ofte til anerkjennelsen og forståelsen av en person i samfunnet og er også knyttet til forventning om en viss type atferd.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.