Urethra

Tube inside the body. The tube carries urine from the bladder to the urinary meatus. There, the urine leaves the body.

Urinrør

Kanal inni kroppen. Kanalen transporterer urin fra blæren til urinveisåpningen. Der kvitter kroppen seg med urinen.