Epididymis

Organ in which sperm cells are stored. A man has 1 epididymis in each testicle.

Bitestikler

Organ som lagrer sædcellene. En mann har en bitestikkel i hver testikkel.