Nasieniowód

Każdy mężczyzna posiada 2 nasieniowody. Przez nasieniowód plemniki są transportowane z najądrzy do prostaty.

Sperm duct

Every man has 2 sperm ducts. The sperm cells are transported from the epididymis to the prostate through the sperm ducts.