Virusmengde

Mengde hivvirus i blodet. Dersom virusmengden er svært høy, kan hiv lettere overføres til andre. Medisiner reduserer virusmengden, men viruset forsvinner aldri helt.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.

Hvordan bruke denne siden?