HPV

HPV er en vanlig seksuelt overførbar infeksjon. Noen HPV-typer kan føre til kjønnsvorter. HPV kan også gi kreft i halsen, vagina, livmoren, anus eller penis. Kondom ved sex kan beskytte mot smitte. HPV er et virus. Det finnes vaksine som forebygge kreft og noen typer kjønnsvorter.

HPV

HPV is a common sexually transmitted infection (STI). Some types of HPV can lead to genital warts. HPV can also cause cancer of the throat, vagina, uterus, anus or penis. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. HPV is a virus. A vaccine can prevent cancer and some types of genital warts.

Hvordan bruke denne siden?