Gynekolog

Lege som har spesialisert seg på graviditet, prevensjon og kvinnesykdommer. Både menn og kvinner kan være gynekologer.

Gynaecologist

A doctor who has specialized in health care during pregnancy, in contraception and in women's diseases. A gynaecologist may be a woman or a man.