Genital warts

Genital warts is a common sexually transmitted infection (STI). Symptoms include itching and visible warts on genitals or the anus. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. Genital warts are caused by a virus called HPV. A vaccine against protects against some forms of genital warts. Visible genital warts can be removed by a doctor.

Kjønnsvorter

Kjønnsvorter er en vanlig seksuelt overførbar infeksjon. Symptomene er kløe og vorter i området rundt kjønnsorganene eller anus. Kondom ved sex reduserer risikoen for smitte. Kjønnsvorter skyldes et virus som heter HPV. Det finnes vaksine som beskytter mot noen typer kjønnsvorter. Synlige kjønnsvorter kan fjernes av lege.